Uitleg zoeken op naam

Wanneer u een voornaam en/of achternaam invult en op Zoek klikt, verschijnt een scherm met de resultaten van uw zoekvraag. U kunt de resultaten sorteren door op de titel van een kolom te klikken. Nogmaals klikken keert de selectie om. Wanneer u op een naam binnen de zoekresultaten klikt, verschijnt de detailinformatie bij deze akte of inschrijving. Van hier uit kunt u terug naar het zoekresultaat (door nog een keer op dezelfde regel te klikken), de akte bekijken of het register doorbladeren. Bovendien kunt u op een persoonsnaam binnen de detailweergave klikken, om alle akten met die persoon te vinden. Let op: deze zoekvraag houdt geen rekening met eventuele beperkingen die u in uw zoekvraag had aangebracht.

Beperkingen in uw zoekvraag

Onder het zoekscherm verschijnt het filterscherm. Met behulp hiervan kunt u het zoekresultaat verfijnen door te filteren op type registratie, gemeente, plaats of periode.

Voornamen, patroniemen en achternamen

Vaste achternamen zijn pas na 1811 ingevoerd. Daarvóór werden mensen aangeduid met hun voornaam en een verwijzing naar de voornaam van hun vader. Wessel Harms heeft in AlleGroningers de voornaam Wessel en de achternaam Harms (de voornaam van zijn vader was dus Harm). Dezelfde persoon komt ook voor als Wessel Harms Fijl. Dan zijn zijn voornamen Wessel Harms en zijn achternaam Fijl. Wanneer u bij voornaam alleen Wessel invult, vindt u hem ook. Om het nog ingewikkelder te maken: Fijl wordt ook wel geschreven als Vijl. Zie hieronder voor het “slim” zoeken op namen.

Vaak is het niet duidelijk of een nadere aanduiding een achternaam of een beroep voorstelt. Als iemand Gerrit Willems mulder wordt genoemd, zijn zijn voornamen in AlleGroningers Gerrit Willems en zijn achternaam Mulder.

Zoeken in doopregisters

Meestal worden in doopregisters alleen de voornaam van het kind en de voor- en achternaam van de ouders opgeschreven. Wanneer u dus de doop van Wessel Harms zoekt, vult u alleen de voornaam Wessel in bij Eerste persoon en geeft die de rol van kind, en bij de Tweede persoon vult u de voornaam Harm in en kiest de rol van vader. Maar altijd geldt: als u denkt dat een doop in een bepaalde periode heeft plaats gevonden en u kunt niets vinden, dan kunt u bij doopnaam het best niets invullen. U krijgt dan alle gedoopten te zien in de door u gekozen periode.

De schrijfwijze van namen en het gebruik van Wildcards

Er zal steeds minder sprake zijn van een eenduidige spelling van namen, naarmate de gegevens die u zoekt verder in het verleden liggen. De Napoleontische wetgeving van 1811 op het gebied van het voeren van familienamen probeerde uniforme regels te geven wat betreft de schrijfwijze van familienamen in het gebied van het huidige Nederland. Een beleid dat door opeenvolgende regeringen werd voortgezet. Vóór 1811 golden dergelijke regels niet. Niet alleen ontbrak wetgeving wat betreft het voeren van familienamen, ook wat betreft de spelling van namen heerste er grote vrijheid. Elke onderzoeker dient zich hiervan bewust te zijn. Maar als er geen eenduidigheid in de spelling van namen bestond, hoe is er dan toch een bepaalde persoon te vinden tussen de miljoenen namen op deze website?

Stel, u zoekt een gedoopte met de voornaam Hendrik. Het invoeren van deze naam in het zoekscherm levert meer dan 2000 keer een Hendrik op. Voor deze naam waren echter verschillende spellingsvarianten: Hendrick, Hijndrik, Hinderk, Hinderik, Hijndrijk, Hindric, Henderk, Hindrix, Hindricx, Hindriz, Haendrik, Heijndrick en nog wel een paar meer.

Wat is nu een methode, zodat we zoveel mogelijk ‘Hendrikken’ vinden? Op deze site is dat het gebruik van wildcards of jokertekens. Bij deze methode vertegenwoordigt het sterretje * meerdere opeenvolgende letters en staat het vraagteken ? voor precies één letter.

Als we de spelling van Hendrik beschouwen, valt op dat alle varianten met de letter ‘H’ beginnen en de letters ‘nd’ in het midden hebben. Van deze vaststelling kunnen we handig gebruiken maken bij het zoeken met wildcards. Als u naar een H*nd* zoekt, levert dat maar liefst ruim 23.000 keer een resultaat op. Uiteraard kunt u, door beperkingen aan te brengen in de periode waarin u zoekt of de plaats waarin u zoekt, dit enorme aantal tot hanteerbare proporties terugbrengen.

Een voorbeeld van het gebruik van het vraagteken ? voor één willekeurige letter is het zoeken naar Ja?ob, zodat we zowel Jacob als Jakob vinden.

Natuurlijk moet u bedacht zijn op sommige varianten van namen, zoals Cornelis c.q. Kornelis. U kunt dergelijke namen vinden door naar *rn*l*s te zoeken, maar u vindt behalve alle vormen van Kornelis bijvoorbeeld ook Arnoldus. Beter is het dan om naar C*rn*l*s en naar K*rn*l*s te zoeken.

Het voordeel van het gebruik van wildcards als hulpmiddel bij het zoeken naar namen is, dat u als gebruiker volkomen vrij bent. In tegenstelling tot andere zoekmethodes is er niemand die ‘achter de schermen’ heeft besloten hoe u moet zoeken. De enige beperking die het systeem van zoeken met wildcards heeft, zijn de grenzen van uw fantasie.